Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

09:05 18/12/2018 | Lượt xem : 4388

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Tin khác