Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

11:20 03/05/2019 | Lượt xem : 2022

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2022
Đây là văn bản hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV.
Xem toàn văn văn bản: Tại đây  

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.452

Khách Online : 302