Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

14:12 19/11/2018 | Lượt xem : 3982

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Tin khác