Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về Triển lãm “Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước”

18:16 17/08/2020 | Lượt xem : 3982

Ban Tổ chức Triển lãm “Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước” vừa có Thông cáo báo chí về Triển lãm “Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước”. 
Chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (1945-2020), 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống Ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020), hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Bộ Nội vụ với phong trào thi đua yêu nước”. 

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu giàu ý nghĩa, được trưng bày tại trụ sở Bộ Nội vụ nhằm công bố, giới thiệu tài liệu về quá trình thành lập Bộ Nội vụ, về  phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động và thành tích tiêu biểu của Bộ Nội vụ qua các thời kỳ, qua đó phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, ôn lại truyền thống, thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Triển lãm gồm 3 phần:

Phần 1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 – Quá trình thành lập Bộ Nội vụ qua các thời kỳ 

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bộ máy nhà nước được hình thành và dần hoàn thiện.
Ngày 28/8/1945, Bộ Nội vụ đã được thành lập, đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ các chủ trương quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước Dân chủ nhân dân ngày càng vững mạnh.

Tài liệu tiêu biểu: 
- Bản tuyên cáo ngày 28/8/1945 về việc thành lập Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và cử người đứng đầu, tổ chức các Bộ. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III,Việt Nam Dân quốc Công báo năm 1945, tờ 01.
- Sắc lệnh số 58 ngày 03/5/1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc tổ chức Bộ Nội vụ. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 1, hồ sơ 2, tờ 132.

Phần 2. Thi đua yêu nước trong thời kỳ kháng chiến (1948 - 1954, 1955 - 1975)

Năm 1948, thực hiện Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa vào khí thế chung của toàn dân tộc, Bộ Nội vụ đã thực hiện một Chương trình thi đua yêu nước hiệu quả và thiết thực. Chương trình ấy, phong trào thi đua yêu nước ấy đã trở thành một làn sóng có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp nối qua nhiều chặng đường, được ghi dấu bằng nhiều thành tích, nhiều chiến công rực rỡ cả trong kháng chiến và dựng xây đất nước. 

Tài liệu tiêu biểu: 
- Lời kêu gọi Thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, mục lục 2, hồ sơ 130, tờ 01.
- Chương trình Thi đua ái quốc của Bộ Nội vụ năm 1948. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, mục lục 2,  hồ sơ 132, tờ 02-05.
- Báo cáo của Bộ Nội vụ về thành tích 08 năm xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ngày 03/02/1954. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Quốc hội, hồ sơ 357, tờ 01-08.
- Danh sách (Hồ sơ cán bộ đi B) của Bộ Nội vụ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1955-1975. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Ủy ban Thống nhất Chính phủ...

Phần 3. Thi đua yêu nước trong thời đại ngày nay

Năm 1975, miền Nam được giải phóng, đất nước bước sang thời kỳ thống nhất, hòa bình. Đảng, Chính phủ tiếp tục quán triệt, khuyến khích tinh thần thi đua. Phong trào thi đua vẫn được tiếp tục duy trì với nhiều điển hình tiên tiến. Triển lãm đã trưng bày một số tài liệu thể hiện về hoạt động thi đua đã và đang diễn ra sôi nổi trong toàn quốc bằng nhiều hình thức, ở các Bộ, ngành, đơn vị, trong đó có Bộ Nội vụ.

Tài liệu tiêu biểu: 
- Quyết định số 785/2005/QĐ-CTN ngày 27/7/2005 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng nhì, ba cho 21 tập thể, cá nhân thuộc Bộ Nội vụ. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Chủ tịch nước.
- Quyết định số 535/2005/QĐ-CTN ngày 30/5/2005 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Sao vàng cho Bộ Nội vụ. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Chủ tịch nước
- Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Bộ Nội vụ ngày 15/8/2015. Phòng Truyền thống Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, Triển lãm còn trưng bày nhiều bức ảnh quý về hoạt động thi đua của Bộ Nội vụ các thời kỳ.
                                                        
Hà Nội, tháng 8/2020
BAN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM