Thông cáo báo chí

Thông cáo Báo chí về tổ chức Triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”

14:41 09/09/2019 | Lượt xem : 5251

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ (Việt Nam) vừa có Thông cáo báo chí về việc tổ chức triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế” sẽ được khai mạc tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào ngày 28/8 tới đây.
Triển lãm được tổ chức dưới sự phối hợp của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 03 cơ quan Lưu trữ: Liên Bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Ban Tổ chức triển lãm đã lựa chọn công bố, giới thiệu hơn 100 tài liệu quốc gia hiện đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm bố cục 03 phần: Phần I: Quê hương, gia đình và thời thơ ấu. Phần II: Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài và Phần III: Bản Di chúc thiêng liêng - Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức hy vọng thông qua cuộc triển lãm này, công chúng sẽ có thêm tư liệu để hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những tư tưởng và cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới./.

 

Luyện Thủy - Anh Cao