Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí Kết quả chính thức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021Tải file đính kèm

12:41 29/06/2022 | Lượt xem : 3445

Để phục vụ Hội nghị công bố kết quả chính thức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn Thông báo cáo chí Kết quả chính thức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Xem toàn văn Thông cáo báo chí tại File đính kèm:

File đính kèm.

Thông cáo báo chí: Tải về