Thanh tra, kiểm tra

Thông báo số 425/TB-TTBNV ngày 24/10/2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thanh tra tại Tổng cục Hải quanTải file đính kèm

11:08 31/10/2022 | Lượt xem : 49864

File đính kèm.

Thông báo số 425/TB-TTBNV Tải về