Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Hưng Yên

14:14 14/09/2022 | Lượt xem : 3219

Ngày 12/9, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Hưng Yên.

Dự buổi công bố, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trưởng đoàn Thanh tra, các thành viên Đoàn Thanh tra.

Về phía UBND tỉnh Hưng Yên, có các đồng chí: Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện các đơn vị được thanh tra.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi công bố, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 140/QĐ-BTĐKT ngày 5/9/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Hưng Yên; đồng thời thống nhất nội dung và chương trình thanh tra. Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thiều Hương báo cáo tại buổi công bố

Báo cáo với Đoàn Thanh tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thiều Hương cho biết: Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ công tác hằng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các phong trào thi đua được phát động, hưởng ứng đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động các cụm, khối thi đua của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, bước đầu có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình các phong trào thi đua được quan tâm. Các cơ quan thông tin và truyền thông đã phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, giới thiệu nhằm góp phần nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định; chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất, người làm chuyên môn, nghiệp vụ. Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước được quản lý theo quy định.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên với Đoàn trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, báo cáo, lịch biểu làm việc.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định và chương trình kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh tra cũng quan tâm nắm bắt, tổng hợp ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật sắp tới.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất với nội dung, lịch trình thanh tra. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị nội dung, hồ sơ, báo cáo, bố trí thành phần làm việc, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và thời hạn đã đề ra.

 

Nguồn: http://thiduakhenthuongvn.org.vn