Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại Tạp chí Tổ chức nhà nước

15:37 15/06/2020 | Lượt xem : 6080

Ngày 10/6, tại trụ sở Bộ, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định số 266/QĐ-TTBNV ngày 05/6/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng của Tạp chí Tổ chức nhà nước, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019.
Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; lãnh đạo Tạp chí Tổ chức, lãnh đạo các phòng, ban và viên chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Đoàn thanh tra gồm 08 thành viên, do ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Tại buổi công bố Quyết định, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy đã nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra và công bố toàn văn Quyết định số 266/QĐ-TTBNV ngày 05/6/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ. 

Tiếp đó, ông Hoàng Quốc Tráng, Phó Trưởng đoàn thanh tra thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, phổ biến các nội dung liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra và thống nhất lịch làm việc của Đoàn thanh tra với Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Trần Nghị phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Thay mặt Tạp chí Tổ chức nhà nước, ông Trần Nghị, Quyền Tổng Biên tập báo cáo việc việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng của Tạp chí Tổ chức nhà nước, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019; đồng thời, yêu cầu các bộ phận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp với Đoàn thanh tra. Trong quá trình thanh tra nếu có những khó khăn, vướng mắc và có vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước để chỉ đạo, giải quyết./.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định


Thanh Tuấn – Mạnh Hùng