Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Thái Nguyên đặt mục tiêu 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025

08:13 15/10/2020 | Lượt xem : 59

Sau 3 ngày làm việc với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển", Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc vào chiều 13/10.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí (có 9 đồng chí nữ, chiếm khoảng 17%). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí (có 2 đồng chí nữ, chiếm khoảng 13%).

Đại hội xác định xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Trong đó, xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 8% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng trở lên, thu ngân sách nhà nước tăng 10%/năm trở lên, giá trị xuất khẩu tăng bình quân 7%/năm trở lên, 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất sáu đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy khóa XX phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh Báo Thái Nguyên.

Để hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - văn hóa, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và xác định một số định hướng lớn, là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng khu vực phía nam tỉnh, ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư.

Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị. Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với tiềm năng, thế mạnh của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.


Nguồn: phunuvietnam.vn