Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoan 2016 - 2020

14:50 08/07/2020 | Lượt xem : 961

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây Tải về

Tin khác