Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

12:14 19/10/2018 | Lượt xem : 1865

File đính kèm: 691_QD-TTg_383729.doc

Tin khác