Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

11:06 11/06/2019 | Lượt xem : 8699

Xem toàn văn Quyết định số 470, tại đây.

Tin khác