Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020​

12:13 19/10/2018 | Lượt xem : 1238

File đính kèm: 461_QD-TTg_380877.doc

Tin khác