Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu "Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu" thuộc tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

09:04 31/10/2018 | Lượt xem : 1599

Tin khác