Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ

11:20 03/05/2019 | Lượt xem : 2157

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2157
Xem toàn văn Quyết định số 319: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.439

Khách Online : 295