Công tác kế hoạch

Quyết định số 2402/QĐ-BNV ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch và Dự toán kinh phí thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc Đề mục Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

10:01 02/11/2018 | Lượt xem : 1140

Xem toàn văn Quyết định số 2402/QĐ-BNV: Tại đây

Tin khác