Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định số 2025/QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

12:13 31/08/2018 | Lượt xem : 3099

Xem toàn văn Quyết định và Quy chế: Tại đây

Tin khác