Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

12:20 19/10/2018 | Lượt xem : 19129

File đính kèm: 1980.signed.pdf

Tin khác