Văn bản chỉ đạo (Nông thôn mới)

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

12:18 19/10/2018 | Lượt xem : 9108

File đính kèm: 1600.signed.pdf

Tin khác