Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Quyết định số 1145/QĐ-BNV ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

16:40 30/12/2020 | Lượt xem : 1238

File đính kèm.

Quyết định số 1145/QĐ-BNV ngày 29/12/2020 Tải về
Phụ lục của Quyết định số 1145/QĐ-BNV ngày 29/12/2020 Tải về