Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

14:00 23/05/2018 | Lượt xem : 9299

Xem toàn văn Quyết định số 852/QĐ-BNV và Quy chế: Tại đây

Tin khác