Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định 2887/QĐ-BNV ngày 15/12/ 2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2017-2020

16:45 23/02/2018 | Lượt xem : 7329

Xem toàn văn Quyết định số 2887/QĐ-BNV: tại đây

Tin khác