Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định 2886/QĐ-BNV ngày 15/12/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp bộ giai đoạn 2017-2020

16:40 23/02/2018 | Lượt xem : 2925

Xem toàn văn Quyết định số Quyết định 2886/QĐ-BNV: tại đây

Tin khác