Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN (ISO)

Quy trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước - Mã số: QT-ĐT-BNV-02

15:19 29/08/2016 | Lượt xem : 1219

Xem toàn văn tại đây