Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Quảng Ngãi: Huyện Bình Sơn tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới

10:57 08/10/2020 | Lượt xem : 139

Những năm qua, huyện Bình Sơn tập trung thực hiện có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao trình độ thâm canh, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên cây, chuyên con theo hướng hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới hiệu quả.
Phát huy thế mạnh nông nghiệp

Xác định nông nghiệp là nhân tố mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các cấp ủy và chính quyền của Huyện Bình Sơn luôn quan tâm thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững nâng cao chất lượng, giá trị của nông sản địa phương. Kết quả sản xuất nông nghiệp trong những năm qua có bước phát triển bền vững, đúng hướng, nhiều mô hình đầu tư, hỗ trợ sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Đặc biệt, trong thời gian qua huyện cũng đã phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, chú trọng đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, đến nay huyện đã được cấp nhãn hiệu đối với cây hành tím Bình Hải, cây nén Bình Phú và cây kiệu Bình Long, huyện đang tiếp tục đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể đối với cây ớt Bình Dương, cây nghệ vàng Bình Châu, dầu phụng Vạn Tường và xây dựng mã vạch cho cây dưa hấu Bình Sơn, tăng cường tham gia thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020 có trên 29 sản phẩm, đồng thời từng bước chú trọng và phát triển làm mô hình du lịch sinh thái theo hình thức du lịch nông thôn tạo diện mạo mới ở nông thôn.

Ông Đỗ Thiết Khiêm trao bằng Công nhận cho xã Bình Thạch đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện duy trì kết quả tích cực, các ngành nghề và các lĩnh vực đều phát triển và vượt kế hoạch, trong công tác chỉ đạo và điều hành luôn thể hiện sự chủ động giải quyết tốt các vấn đề phát sinh. Năng xuất và giá cả các loại mặt hàng nông sản khá cao và ổn định, góp phần làm tăng thu nhập và đời sống người dân được cải thiện; tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt và và vượt kế hoạch đề ra. Tiếp đà thuận lợi của năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020 tiếp tục phát triển, duy trì những kết quả tích cực; công tác áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ngày càng được quan tâm, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 33,81% so với kế hoạch, doanh thu thương mại và dịch vụ đạt 37,37%. Huyện Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 17.450 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân nhiệm kỳ từ 11 - 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 50 triệu đồng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ tốt cho định hướng phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Ngoài ra, huyện thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả về cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, để khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

Cùng với sự phát triển về kinh tế nông nghiệp, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện còn chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, người dân tích cực hơn trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân được phát triển rõ rệt. Trong năm 2019, toàn huyện đã huy động được hơn 2.147,723 tỷ đồng để đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách Trung ương 166,291 tỷ đồng, ngân sách của tỉnh và huyện là 363,646 tỷ đồng, ngân sách xã là 52,91 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 93,157 tỷ đồng. Đến nay huyện đã có 14/24 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 58,33%; tiêu chí bình quân các xã trên địa bàn huyện là 16,58 tiêu chí/xã. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ ổn định, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số, giáo dục, văn hóa được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả, đời sống nhân dân trong huyện từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Những đổi thay lớn nhất của huyện kể từ khi triển khai nông thôn mới đến nay, đó là việc triển khai các mô hình, phương án sản xuất hiệu quả, thu nhập của người dân tăng cao, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích sản xuất đạt khoảng 70 triệu đồng/ha và tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 huyện giảm còn 5,2%. Để đạt những kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông nghiệp, nông thôn mới của huyện đã từng bước đa sắc màu, từ chủ trương phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của huyện, đã góp phần tạo các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đặc biệt là làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, tạo đà trong xây dựng nông thôn mới.


Nguồn: baoquocte.vn