Giải đáp về chính quyền địa phương

Phương án mẫu trong việc chia tách thôn, buôn, khối

10:14 06/11/2009 | Lượt xem : 9490

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9490

 
Người gửi: 

Họ tên: Nguyễn Thanh Thức.
Đơn vị công tác: UBND xã EaYông, huyện KrôngPắc, tỉnh ĐắkLắk.

Nội dung: 
Cho phép bản thân tôi được hỏi cơ quan chức năng về vấn đề chia tách thôn như sau:
1. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc chia tách thôn, buôn.
2. Cho tôi xin Phương án mẫu về việc tách thôn.
Địa chỉ Email: ahlechxang@yahoo.com

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.949.075

Khách Online : 430