Biểu mẫu

Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ

16:01 14/06/2018 | Lượt xem : 3738


Nội dung công văn xem tại đây
Phiếu khảo sát xem tại đây.

Tin khác