Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

PAR INDEX 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15:01 02/05/2018 | Lượt xem : 9577

Xem toàn văn Báo cáo chỉ số CCHC năm 2017 (PAR INDEX 2017): Tại đây