Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

PAR INDEX 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15:01 02/05/2018 | Lượt xem : 6388

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6388
Xem toàn văn Báo cáo chỉ số CCHC năm 2017 (PAR INDEX 2017): Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.419.011

Khách Online : 653