Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

PAR INDEX 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

09:41 18/08/2016 | Lượt xem : 5551

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5551

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.418.987

Khách Online : 663