Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

PAR INDEX 2014 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17:02 04/09/2015 | Lượt xem : 5882

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5882
Xem chi tiết tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.946.667

Khách Online : 654