Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

PAR INDEX 2014 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17:02 04/09/2015 | Lượt xem : 7578

Xem chi tiết tại đây