Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Nghị định Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

14:25 19/11/2018 | Lượt xem : 6181

Xem toàn văn Nghị định: Tại đây

Tin khác