Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo

15:58 17/12/2020 | Lượt xem : 326

Thành lập năm 1995, Ngân hàng Chính sách xã hội được xác định như một định chế tài chính đặc thù của Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.


Ngân hàng Chính sách xã hội

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo.

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Đảng và Chính phủ (từ năm 2008 đến năm 2019) góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Đến ngày 31/12/2019, tổng vốn đạt gần 211.893 tỷ đồng, tăng 157.202 tử đồng so với ngày 31/12/2018 (tăng 287,4%); tổng dư nợ cho vay 20 chương trình tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 154.294 tỷ đồng so với ngày 31/12/2018 (tăng 294%); tổng nợ quá hạn và nợ khoanh các chương trình tín dụng chính sách là 1.435 tỷ đồng, chiếm 0,69% tổng dư nợ, giảm 0,76% so với ngày 31/12/2018.

Ngân hàng CSXH đã đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc về kết quả, hiệu quả cho vay các chương trình tín dụng chính sách được Thủ tướng Chính phủ giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiệu quả vốn tín dụng chính sách (TDCS) từ năm 2008 đến nay đã giúp 4,1 triệu hộ vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 2,3 triệu lao động; trên 74 ngàn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; hơn 2,94 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 12,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 105 ngàn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long; trên 558 ngàn căn hộ cho hộ nghèo, gia đình chính sách và nhà phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung và xây dựng hơn 4,4 ngàn căn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ…

Với hoạt động đặc thù, đối tượng vay vốn là người nghèo, các đối tượng chính sách và những người yếu thế trong xã hội, Ngân hàng CSXH đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng mọi mặt hoạt động nghiệp vụ theo định hướng trở thành ngân hàng hiện đại, hội nhập với hệ thống ngân hàng trong khu vực và trên thế giới.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho cán bộ, viên chức, người lao động; là điển hình về công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động chính sách. Với phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù, Ngân hàng CSXH đặc biệt quan tâm công tác điều động, luân chuyển, điều động từ Hội sở chính đến các chi nhánh, các phòng giao dịch cấp huyện và giữa các chi nhánh Ngân hàng CSXH cấp tỉnh.

Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; tập thể đoàn kết, nhất trí; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Ngân hàng CSXH được các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp đánh giá cao và được Quốc hội đánh giá, nhận xét: “Việc tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo”.

Nhờ sự nỗ lực vì một xã hội không còn người nghèo, Ngân hàng CSXH đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2013); Cờ Thi đua của Chính phủ: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Ngân hàng CSXH vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” năm 2020./.

Thanh Tuấn ( Nguồn: Tài liệu của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X)