Dự án ADB

Mục tiêu của Dự án hỗ trợ kỹ thuật TA.4081

15:56 30/10/2008 | Lượt xem : 4630

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4630

 Mục tiêu hoạt động của Dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA.4081) hỗ trợ chương trình vốn vay ADB

           i) Hỗ trợ Bộ Nội vụ hiện đại hoá khung chính sách, pháp lý và thể chế của nền công vụ cũng như nâng cao năng lực của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia nhằm hỗ trợ việc thực hiện cải cách đào tạo nói riêng, thực hiện Cải cách hành chính nói chung.
            ii) Xây dựng khung chính sách pháp lý hiện đại trong quản lý nền công vụ.
            iii) Củng cố vai trò và nhiệm vụ của Bộ Nội vụ để quản lý có hiệu quả nền công vụ.
            iv) Nâng cao năng lực thế chế của Bộ Nội vụ trong việc hoạch định chính sách và quản lý đào tạo.
            v) Hỗ trợ Bộ Nội vụ trong việc hợp tác chặt chẽ đối với những vấn đề xuyên suốt (như những vấn đề về giới, bình đẳng xã hội và dân tộc thiểu số) trong Chương trình Cải cách hành chính và đổi mới công tác đào tạo.

            vi) Bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ công chức thông qua xây dựng hệ thống Giám sát, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.651.689

Khách Online : 250