Dự án ADB

Mục tiêu của Chương trình vốn vay ADB

15:58 30/10/2008 | Lượt xem : 4970

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4970

 Mục tiêu của Chương trình vốn vay ADB

B1.Xây dựng khuôn khổ chiến lược, pháp lý và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
B2.Đổi mới công tác lập kế hoạch đào tạo và nội dung đào tạo
B3.Đổi mới phương pháp giảng dạy
B4.Tăng cường năng lực đối với nhóm cán bộ, công chức ưu tiên
B5.Nâng cao năng lực và chất lượng giảng viên tại các cơ sở đào tạo cán bộ, công chức
B6.Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho đào tạo
B7.Tăng cường chất lượng đào tạo thông qua việc giám sát và đánh giá

 

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.651.776

Khách Online : 306