Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

14:24 02/03/2021 | Lượt xem : 4507

STT

Hình thức khen thưởng/danh hiệu thi đua

(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

Số lượng

1

Huân chương Hồ Chí Minh

6

2

Huân chương Độc lập hạng Nhất

19

3

Huân chương Độc lập hạng Nhì

54

4

Huân chương Độc lập hạng Ba

404

5

Huân chương Lao độnghạng Nhất

307

6

Huân chương Lao độnghạng Nhì

816

7

Huân chương Lao độnghạng Ba

1.795

8

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

6.570

9

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

64

Nguồn: Số liệu khen thưởng của năm 2020 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ cung cấp

Tin khác