Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

00:00 01/01/2000 | Lượt xem : 2464

STT

Hình thức khen thưởng

Số lượng

(Tập thể, cá nhân)

1

Huân chương Hồ Chí Minh

4

2

Huân chương Độc lập hạng Nhất

59

3

Huân chương Độc lập hạng Nhì

175

4

Huân chương Độc lập hạng Ba

1.913

5

Huân chương Lao động hạng Nhất

326

6

Huân chương Lao động hạng Nhì

999

7

Huân chương Lao động hạng Ba

2.188

8

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

7.482

9

Chiến sĩ thi đua toàn quốc65

Nguồn: Số liệu khen thưởng của năm 2019 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ cung cấp

Tin khác