Lĩnh vực thanh niên

Lĩnh vực thanh niên

15:56 23/03/2018 | Lượt xem : 2212

STT

Nội dung

Tổng số

(Người)

A

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (tính đến 31/12/2017)

500


Tổng số trí thức trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ

96,99 %


Tổng số trí thức trẻ là Đảng viên ĐCS Việt Nam

202

 
 Tổng số trí thức trẻ đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

 141

B

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèoSố lượng đội viên Dự án (tính đến 31/12/2017)

560


Số trí thức trẻ tham gia Dự án được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý

374


Số trí thức trẻ tham gia Dự án được cử đi học lớp sơ cấp chính trị

102


Số trí thức trẻ tham gia Dự án được cử đi học lý luận chính trị trung cấp

346

 
 Số trí thức trẻ tham gia Dự án được cử đi học lý luận chính trị cao cấp

 07


Tổng số trí thức trẻ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

538


Tổng số trí thức trẻ được bố trí làm công chức cấp xã

217


Tổng số trí thức trẻ được bố trí làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

13


Tổng số trí thức trẻ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, ...

17


Tổng số trí thức trẻ được bố trí làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

68


Tổng số trí thức trẻ được bố trí công tác tại các phòng, ban chuyên môn ở cấp huyện

86


Tổng số trí thức trẻ được bố trí công tác tại các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh

11

Nguồn: Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ cung cấp

Tin khác