Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

Lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ

00:00 01/01/2000 | Lượt xem : 2828

STT

Nội dung

Tổng số

1

Tổng số hội được cấp phép hoạt động trong phạm vi cả nước, tính đến ngày 31/12/2020

542

2

Tổng số quỹ có phạm vi hoạt động cả nước, tính đến ngày 31/3/2020

72

3

Số lượng hội có phạm vi hoạt động ở địa phương tính đến ngày 31/3/2020

32.744 
(dựa trên số liệu của 35/63 tỉnh có báo cáo)

 4 
Số lượng quỹ có phạm vi hoạt động ở địa phương đến ngày 31/3/2020

1.229 
(dựa trên số liệu của 20/63 tỉnh có báo cáo). 

Nguồn: Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ cung cấp tính đến ngày 31/3/2020

Tin khác