Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

00:00 01/01/2000 | Lượt xem : 8685

STT

Nội dung

Tổng số

(Lượt người)

1

Tổng số cán bộ, công chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong cả nước được đào tạo, bồi dưỡng (không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng)

130.000

 2Tổng số cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng 300
          3Tổng số cán bộ, công chức hành chính cấp huyện trở lên được đào tạo, bồi dưỡng14.000
 4Tổng số cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng  197.000 
 5Tổng số viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước được đào tạo, bồi dưỡng1.160.000 

Nguồn: Kết quả năm 2019 được tổng hợp trên Phần mềm tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ (http://kqdt.moha.gov.vn), Vụ Đào tạo tính đến hết ngày 12/3/2020
Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ cung cấp

Tin khác