Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

00:00 01/01/2000 | Lượt xem : 4444

STT

Nội dung

Tổng số

(Người)

1

Tổng số cán bộ, công chức hành chính từ cấp huyện trở lên (tính đến thời điểm ngày 30/6/2016)

322.549

  + Nữ: 123.643 người, chiếm 38,33% 
  + Nam: 198.906 người, chiếm 61,67% 

2

Tổng số viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (tính đến thời điểm ngày 30/6/2016)

1.834.111

  + Nữ: 1.221.911 người, chiếm 66,62% 
  + Nam: 612.200 người, chiếm 33,38% 

Nguồn: Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ

Tin khác