Thanh tra nội vụ

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ tại tỉnh Lào Cai

11:08 17/12/2019 | Lượt xem : 2313

Ngày 16/12/2019, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ tại tỉnh Lào Cai.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Giàng Thị Bằng báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Giàng Thị Bằng đã báo cáo việc triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ của tỉnh Lào Cai. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản để triển khai Quyết định số  2823/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 1785/QĐ-BNV ngày 05/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011 – 2020 và các văn bản có liên quan khác. 

Hiện nay, tổng số đội ngũ cán bộ làm công tác Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 318 người, trong đó 154 người công tác tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ cấp huyện, 164 người làm công tác Nội vụ tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh. Về chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực ngành Nội vụ: 13,6% có trình độ trên đại học, 81,1% có trình độ đại học, 4,4% trình độ trung cấp và 0,9% trình độ sơ cấp; Chuyên viên chính 9,4%, chuyên viên 79,9%, cán sự 10,7%; Chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính 29,3%, quản lý hành chính công 13,6%, văn thư lưu trữ 9,5%, công nghệ thông tin 7,9% và chuyên ngành khác là 31,2%.

Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện xong công tác quy hoạch tổ chức, sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ. Hàng năm, tỉnh đều thực hiện công tác bổ sung quy hoạch cán bộ, quy hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức của ngành theo đúng quy định. Công tác tuyển dụng nhân lực, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ của ngành được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, nhờ đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Ngoài ra, tỉnh cũng cử hàng trăm lượt cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo cũng như tham quan, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học tập những sáng kiến mới từ các địa phương khác để nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ.

Tuy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai nói chung và của ngành Nội vụ nói riêng cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp công việc đảm trách, có ý thực tổ chức kỷ luật, có phẩm chất tốt, kỹ năng làm việc nhưng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành nội vụ còn chưa đồng đều, trình độ đào tạo ở một số chuyên ngành còn hạn chế (tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ). Ngoài ra, do yêu cầu tinh gọn bộ máy, cắt giảm biên chế theo lộ trình và tăng đầu mối, khối lượng công việc nên việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng rất khó khăn. Các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao từ Trung ương còn hạn chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài rất ít.
 

Chủ tịch UBND huyện Mường Khương Phan Quốc Nghĩa phát biểu ý kiến

Trao đổi với Đoàn công tác, đồng chí Phan Quốc Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cho rằng hiện nay cán bộ, công chức mất rất nhiều thời gian vào công tác báo cáo, do vậy ảnh hưởng nhiều đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cần đơn giản hóa các mẫu báo cáo, cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như sớm có các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để công tác quản lý nhà nước thuận tiện và hiệu quả hơn. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát Sùng Hồng Mai phát biểu ý kiến

Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát Sùng Hồng Mai nêu những khó khăn khi thực hiện công  tác tôn giáo do thiếu đội ngũ có trình độ đào tạo chuyên môn về tôn giáo, tín ngưỡng. Theo đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo thì hàng năm rất cần thiết bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư lưu trữ và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Nguyễn Tiến Dũng nêu một số kiến nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai cũng chỉ ra một số khó khăn hiện nay như nhiều nội dung công việc mới được giao trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng bộ máy chưa có tiền lệ, chưa có căn cứ, hướng dẫn thực hiện; một vài văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ còn chưa thống nhất; thiếu các cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyên ngành để đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin,.. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng kiến nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các luật thuộc lĩnh vực nội vụ thống nhất, kịp thời về hiệu lực thi hành để địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; hỗ trợ tỉnh thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và của ngành nội vụ nói riêng, thường xuyên mở các khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thưc, kỹ năng mới trong từng lĩnh vực cụ thể như tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ điện tử.
 

Thành viên Đoàn công tác trao đổi với các đại biểu

Các đồng chí thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm đối với những nội dung, vấn đề mà đại diện các sở, ngành, huyện, thành phố tỉnh Lào Cai nêu lên.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phạm Minh Triết phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Triết – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đề nghị tỉnh Lào Cai sớm ban hành Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện. Những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Đoàn công tác sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ và báo cáo Lãnh đạo Bộ cũng như các cơ quan có liên quan để xem xét, quyết định./.

Anh Hai

Tin khác