Công tác kế hoạch

Kế hoạch số 2835/KH-BNV ngày 26/6/2019 của Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ

11:16 28/06/2019 | Lượt xem : 1400

Xem toàn văn Kế hoạch: Tại đây

Tin khác