Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Huyện Nam Đàn (Nghệ An): Thực hiện Đề án “Xây dựng huyện nông thôn kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025”

15:35 28/12/2020 | Lượt xem : 1045

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An rất vinh dự là 01 trong 04 huyện của cả nước được Ban chỉ đạo Trung ương lựa chọn để làm thí điểm về xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu với nội dung “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025”.

Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu
theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch - Ảnh Báo Nghệ An

Thời gian thực hiện Đề án chưa dài, tuy nhiên bước đầu đã mang lại luồng khí mới trong cấp ủy đảng và Nhân dân. Cụ thể:

Thứ nhất, cấp ủy đảng, chính quyền năng động hơn, tâm huyết hơn, quyết liệt và chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, dành nguồn lực để triển khai các nội dung Đề án. Vai trò, chức năng hạt nhân lãnh đạo của chi bộ thôn, xóm, tổ dân cư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng được khẳng định rõ nét.

Đi đôi với các nguồn trung ương hỗ trợ theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí lồng ghép dự án, năm 2019 bố trí trên 100 tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ tốt sản xuất và đời sống dân sinh.

Thứ hai, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội vào việc quyết liệt hơn, chuyên sâu hơn, chịu trách nhiệm theo từng lĩnh vực cụ thể, như: Hội phụ nữ, tiên phong và đi đầu trong phong trào xây dựng xóm, khối sáng - xanh - sạch - đẹp; Hội cựu chiến binh với phong trào xây dựng cột cờ; Hội nông dân với phong trào xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu; Mặt trận tổ quốc với nhiệm vụ tổ chức và hướng dẫn hoạt động có hiệu quả cho 2.055 tổ tự quản cộng đồng dân cư...

Thứ ba, thể hiện rõ hơn vai trò chủ thể, sự quyết tâm, phấn khởi của người dân trong việc triển khai thực hiện các nội dung Đề án: Nhân dân đã tích cực, chủ động hơn, đóng góp nhiều công sức, tiền của hơn để xây dựng làng quê của mình đẹp hơn, giàu hơn, văn minh hơn.

Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư từ nguồn lực trong dân. Phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu rất thiết thực, hiệu quả và lan tỏa nhanh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở nông thôn; tăng cường tính tự quản của cộng đồng; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo đảm cảnh quan, môi trường, sinh thái xanh - sạch - đẹp;

Từ cuối năm 2018 đến nay, hình thành 15 tuyến đường mẫu, xây dựng trên 145 km đường hoa; xây dựng 117 cụm cờ tại các xã; 100% số xóm lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng; trong đó, có trên 80% số xóm có hệ thống đóng, ngắt tự động; Nhiều hộ dân đã có ý thức chỉnh trang nhà ở, sân vườn, tường rào, cổng ngõ sạch, đẹp, tạo được ý thức tự giác chăm sóc hoa, quét dọn vệ sinh môi trường của Nhân dân. Có nhiều xã có cảnh quan đẹp, trên 35% số xóm có bộ mặt nông thôn khang trang sạch đẹp.

Thứ tư, đề án đã tác động mạnh mẽ đến ngành Nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được hình thành và hoạt động có hiệu quả, thành lập mới hợp tác xã có liên doanh, liên kết. Trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn trong nhà lưới có liên kết, bao tiêu sản phẩm.

Huyện Nam Đàn đã phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn khảo sát, hoàn thành xây dựng Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của huyện, lựa chọn 24 sản phẩm có lợi thế để xây dựng và phát triển thành sản phẩm OCOP.

Thứ năm, đặc biệt việc triển khai Đề án bước đầu Nam Đàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ngành trung ương, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương và tỉnh Nghệ An, sự chung tay góp sức, hỗ trợ nguồn lực và tinh thần của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền tổ quốc: Đến nay, dự án xây dựng cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT hỗ trợ đã thực hiện xong; Dự án xây dựng nhà máy giày da xuất khẩu do Công ty Đỉnh Vàng đầu tư, đang xây dựng; Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam đã khởi công xây dựng công trình: Hợp tác xã với Bác Hồ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các viện của Bộ đang triển khai khảo sát và tương lai sẽ có một số dự án chuyển đổi mô hình sản xuất mạnh mẽ trên địa bàn  huyện; Tập đoàn Điện lực miền bắc, Điện lực Nghệ An đã đang khảo sát xây dựng kế hoạch chỉnh trang hệ thống điện, hiện đã có Kế hoạch vốn 80 tỷ đồng.

Tự hào là nơi sinh ra Bác, thực hiện di chúc của Bác, với mong muốn là Nam Đàn sẽ trở thành huyện “kiểu mẫu”, xã Kim Liên trở thành xã “kiểu mẫu” của cả nước. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện đã luôn nỗ lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên và đã đạt được những kết quả đáng đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực: song trăn trở lớn nhất, đó là đến nay Nam Đàn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, mong muốn của Bác chưa thực hiện được đầy đủ.

Được Thủ tướng ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019, phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”. Với các mục tiêu rất cụ thể, các nội dung đã được xây dựng chi tiết, các giải pháp cách làm, nguồn lực đã được xây dựng rõ ràng, trách nhiệm 13 Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đã được thể hiện cụ thể. Đây là cơ hội không gì tốt hơn để huyện Nam Đàn có những bứt phá, đến nhanh hơn với những gì mà di chúc Bác đã để lại.

Để huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 như mục tiêu Đề án đã ban hành, xứng đáng di chúc Bác Hồ cần phải có sự nỗ lực hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng sức, đồng lòng của Nhân dân huyện Nam Đàn. Bên cạnh đó, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nam Đàn mong muốn các Bộ, ngành Trung ương ủng hộ, hỗ trợ cùng với Nam Đàn thực hiện đầy đủ các nội dung Đề án theo đúng lộ trình và thời gian, đồng bộ cả chủ trương, đường lối và nguồn lực đảm bảo.

Anh Cao (Tài liệu của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020)

Tin khác