Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025

11:03 25/12/2020 | Lượt xem : 1155

Huyện Đơn Dương nằm ở phía Đông Nam thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Huyện có 10 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn và 08 xã, dân số toàn huyện là 104.616 người với trên 30% là đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, tổng diện tích tự nhiên là 61.135ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm 33,2%, còn lại là đất rừng (hiện nay độ che phủ rừng 58,7%).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới Đơn Dương. Nguồn: nhandan.com.vn

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong năm chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện Đơn Dương được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và tiếp tục xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Năm 2010, cùng với cả nước, huyện Đơn Dương tiến hành chương trình xây dựng nông thôn mới, lúc này huyện là một trong hai huyện khó khăn nhất của tỉnh; kinh tế trọng tâm là sản xuất nông nghiệp, điểm xuất phát thấp, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 30 triệu/1ha/năm, thu nhập bình quân đạt 16,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 11,47%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 29,29%.

Định hướng để phát triển, Đảng bộ huyện đã ban hành 2 Nghị quyết đó là tập trung nguồn lực để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sau sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân đến ngày 01/9/2015 huyện Đơn Dương đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới.

Hiện nay, về sản xuất đã ổn định và phát triển căn bản, đã hình thành 2 mũi nhọn đó là hình thành vùng chuyên canh sản xuất rau - hoa với diện tích 11.583ha, trong đó diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ 86%, sản lượng rau đạt khoảng 1 triệu tấn/năm và được tiêu thụ trong cả nước; mũi nhọn thứ 2 đó là tổng đàn bò sữa trên 14.000 con, với lượng sữa tươi bình quân hàng ngày là 130 tấn, sữa được 3 công ty trên địa bàn huyện thu mua với hợp đồng kinh tế ổn định.

Về trình độ sản xuất tương đối phát triển, trong sản xuất đã sử dụng 100% cơ giới hóa như cày đất, lên luống và thu hoạch ở một số cây trồng chủ lực, tính phân công lao động chuyên môn hóa, kỹ thuật canh tác… ngày càng được nâng cao và hiện đại. 100% giống cây con được 182 vườn ươm trên địa bàn huyện phục vụ đến nhu cầu của từng hộ. Gieo trồng và thu hoạch đều có nhóm tổ đảm nhận, người nông dân chủ yếu tập trung khâu kỹ thuật chăm sóc và sản phẩm làm ra được bao tiêu, có địa chỉ tiêu thụ trên 80%.

Với sự phát triển đồng bộ của sản xuất, đến cuối năm 2018 giá trị sản xuất đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm, có nhiều mô hình giá trị sản xuất đạt trên 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đạt 63 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,87%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 3,81%. Thu nhập của người dân được tăng cao, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện tốt góp phần thuận lợi cho việc huy động nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được, huyện Đơn Dương vinh dự được Chính phủ chọn làm mô hình điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng huyện Đơn Dương trở thành huyện nông thôn mới phát triển toàn diện và bền vững, trở thành kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, tạo ra khối lượng sản phẩm nông nghiệp lớn, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, có thị trường tiêu thụ ổn định ở trong nước và hướng đến xuất khẩu, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã thành lập đoàn khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện để xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án.

Ngày 12/4/2019, Huyện ủy Đơn Dương đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU về xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 16/4/2019 triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025.

Ngày 25/4/2019, huyện Đơn Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện và công bố Đề án xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025; đồng thời, 10/10 xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đến ngày 20/6/2019, 10/10 xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị cấp xã.

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền ở cấp huyện và cấp cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, đề án và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Huyện về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và rộng khắp trong hệ thống chính trị và toàn dân. Qua đó, các tầng lớp trên địa bàn huyện hiểu được chủ trương của Đảng Nhà nước và cùng chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đề án được duyệt, để xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu huyện tập trung hai nhóm nội dung lớn đó là:

Thứ nhất, nâng chất toàn diện các tiêu chí nông thôn mới.

Tiếp tục quản lý tốt quy hoạch được duyệt, không ngừng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như thủy lợi và giao thông nội đồng. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tiếp tục xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm mà trọng tâm là các chuổi sản xuất tiêu thụ rau. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, tập trung thực hiện bảo vệ cảnh quan môi trường xây dựng và nhân rộng các mô hình sáng xanh sạch đẹp. Huyện Đơn Dương đã tập trung xây dựng nhà máy xử lý rác toàn huyện. Bên cạnh đó, xây dựng 05 nhà kho chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và các thùng chứa rác thải nguy hại tại các khu vực sản xuất tập trung của huyện.

Triển khai nhiều mô hình điểm như: “Phụ nữ chung tay hành động giải quyết rác thải nhựa”, “Tuyến đường cửa ngõ liên xã xanh, sạch, đẹp”, “Công trình thanh niên xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu”... Xây dựng hệ thống chính trị vững chắc và thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ hai, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

Trong 8 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ và triển khai kịp thời các nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng tập trung cho các nội dung về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Cụ thể: hỗ trợ xây dựng 133 mô hình sản xuất rau, hoa hướng thông minh; hỗ trợ 04 mô hình chăn nuôi bò sữa công nghệ cao; hỗ trợ củng cố hoạt động cho 04 Hợp tác xã nông nghiệp về khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, huyện đang triển khai xây dựng 04 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với các nông sản chủ lực của huyện. Triển khai hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trên cơ sở các nội dung đã thực hiện, đến cuối năm 2019 huyện Đơn Dương phấn đấu đạt giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích là 220 triệu đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 68 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số dưới 2%.

Giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Đơn Dương đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm.
(Ảnh: CTV). Nguồn: nongthonviet.com.vn

4 nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới 

Một là, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng huyện và đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

Hai là, tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh, phát triển các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác, phát triển doanh nghiệp, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Ba là, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh.

Bốn là, tập trung đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn và nguồn nhân lực có chất lượng cao để chủ động trong quá trình tiếp cận nông nghiệp 4.0

Để tổ chức thực hiện tốt đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đơn Dương kính mong được sự tiếp tục quan tâm của các cấp, các ngành. Đồng thời, có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và các nội dung có liên quan. Với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh và sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương, huyện Đơn Dương quyết tâm thực hiện thành công xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

Anh Cao (Tài liệu của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020)

Tin khác