Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

Hưng Yên: Có 12 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao

21:15 14/09/2020 | Lượt xem : 435

Đây là kết quả được ghi nhận tại Nghị quyết số 284/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết trên, tỉnh Hưng Yên có 12 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, đạt 60% kế hoạch. Tỉnh cũng đang tích cực lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận 06 huyện còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới trong năm 2020.

Một nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm được Nghị quyết số 284/NQ-HĐND đề ra là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng cho năng suất, giá trị kinh tế cao; chuyển đổi khoảng 1.000 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả lâu năm. Tiếp tục phát triển đàn lợn, đàn gia cầm; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới trong năm 2020.

Trước đó, ngày 05/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thúc đẩy đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, trong Chỉ thị cũng nêu rõ, cần tập trung thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, tập trung theo chuỗi giá trị hiệu quả cao; hoàn thành kế hoạch chuyển đổi cây trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, các sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đồng thời, đổi mới và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, an toàn, chất lượng gắn với chế biến và tiêu thụ; thực hiện chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn.

Ngoài ra, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về thu nhập, phát triển ngành nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và Chương trình “mỗi xã một sản phẩm”. Trong tháng 6/2020 hoàn thành thủ tục trình cơ quan Trung ương thẩm định tất cả các huyện đạt chuẩn nông thôn mới.


Anh Cao