Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Hội nghị Tập huấn, triển khai các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương

12:16 08/08/2019 | Lượt xem : 1770

Ngày 10/10/2016, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến chủ trì Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, đại diện các Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ  Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, để triển khai và thực hiện Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết, Nghị định hướng dẫn cụ thể việc thi hành và thực hiện Luật. Hội nghị tập huấn được Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm giới thiệu, hướng dẫn chi tiết các Quy định của Chính phủ, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung, tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến nêu những điểm còn chưa rõ, còn vướng mắc, những phát sinh, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại địa phương mình để Ban tổ chức có những giải đáp trực tiếp tại Hội nghị. Đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc của từng địa phương trong việc tổ chức thực hiện Luật, Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ đó có những phương án giải quyết, thực hiện trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về các nội dung: Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 1206/2016/UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực phát biểu, tham gia nhiều ý kiến, nêu những vấn đề còn vướng mắc, những phát sinh trong công tác triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại địa phương mình và đã được các đồng chí chủ trì Hội nghị và các báo cáo viên trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ thêm. Các ý kiến của đại biểu về những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương đều được Ban tổ chức Hội nghị tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để có những phương hướng, giải pháp khắc phục, điều chỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trần Hải