Dự án ADB

Giới thiệu về Dự án ADB

16:02 30/10/2008 | Lượt xem : 7719

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7719

Ban quản lý Chương trình vốn vay ADB và Hỗ trợ kỹ thuật cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

 

- Tên viết tắt: Ban quản lý Dự án ADB.
- Bối cảnh ra đời: Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu về công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế là một trong bốn nội dung của Chương trình Tổng thể CCHC giai đoạn 2001 – 2010.
Giai đoạn đầu của chương trình vốn vay ADB của Chính phủ Việt Nam (số 1992-VIE) nhằm hỗ trợ hai trong bảy kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ. Bộ Nội vụ được giao thực hiện Chương trình hành động số 4 đó là đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp cơ sở.
Ngày 8/1/2003, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 33/QĐ-BNV thành lập BQL Chương trình vốn vay ADB và Hỗ trợ kỹ thuật cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, gọi tắt là BQL Dự án ADB.
Mục tiêu hoạt động: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước nhằm nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở.
Ngân sách và thời gian thực hiện
Nguồn vốn vay:                    15 triệu USD
Thời gian bắt đầu                   10/2003
Thời gian kết thúc dự kiến     12/2010
Nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật: Đã kết thúc vào tháng 10/2007
Nguồn đối ứng:  
- Nhà tài trợ
Dự án Chương trình vốn vay ADB được thực hiện bởi Hiệp định khoản vay được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);
Phần hỗ trợ kỹ thuật được đồng tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á và các quốc gia: Pháp, Thuỵ sỹ....
Đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Quản lý Dự án:
Hiện này Ban quản lý Dự án ADB có 8 cán bộ, công chức. Trong đó có:
- Bà Hoàng Thị Việt Hoà, Giám đốc
- Ông Hoàng Ngọc Chử, Chánh Văn phòng
- Ông Trần Quốc Hải, cán bộ chương trình
- Ông Nguyễn Anh Dũng, cán bộ chương trình
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà, cán bộ chương trình
- Ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách công tác kế toán
- Bà Hoàng Thị Bình, văn thư – thủ quỹ
- Ông Đỗ Hữu Phong, lái xe
- Bà Nguyễn Hương Giang, văn thư – tạp vụ
Trụ sở Ban quản lý Dự án ADB đặt tại 71 A Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: Văn thư: (84-04) 3.974.7284; Fax: (84-04) 3.974.7283; Email: adbmoha@hn.vnn.vn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.651.789

Khách Online : 314