Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giới thiệu Bộ Tài nguyên và Môi trường

09:15 02/02/2010 | Lượt xem : 4586

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4586

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:

Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

Điện thoại:

04 38343 911

Fax:

04 3773 6892

E-mail:

webmaster@monre.gov.vn

Địa chỉ Website:

http://www.monre.gov.vn

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chức vụ

Họ và tên

Bộ trưởng

Nguyễn Minh Quang

Thứ trưởng

Nguyễn Mạnh Hiển

Thứ trưởng

Trần Hồng Hà

Thứ trưởng

Nguyễn Thái Lai

 Thứ trưởng

Chu Phạm Ngọc Hiển

 Thứ trưởng

Nguyễn Linh Ngọc

 Thứ trưởng  Bùi Cách Tuyến

 

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.339

Khách Online : 239