Bộ Quốc phòng

Giới thiệu Bộ Quốc phòng

09:03 02/02/2010 | Lượt xem : 5341

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5341

 

BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ:
Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:
069 534223 - 069 532090
Fax:
069 532090
E-mail:
Địa chỉ Website:
http://www.mod.gov.vn/

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Chức vụ

Họ và tên

Bộ trưởng

Phùng Quang Thanh

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch

Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng

Đỗ Bá Tỵ

Thứ trưởng

Nguyễn Thành Cung

Thứ trưởng

Trương Quang Khánh

Thứ trưởng

Nguyễn Chí Vịnh

Thứ trưởng

Lê Hữu Đức

Thứ trưởng

Nguyễn Văn Hiến

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.949

Khách Online : 380